คำว่า ' ภาตุ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า brother
คำที่คล้ายกัน : ภาตา, ภาดา, ภราดา, ภาดร, ภาติกะ, พี่ชาย, น้องชาย
หน่วยนับ : คน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ