คำว่า ' ภก. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pharmacist
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : chemist
คำที่คล้ายกัน : เภสัชกร
ความหมายภาษาไทย : แพทย์ปรุงยา, ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ