คำว่า ' ภ.พ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า value added tax
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : VAT
คำที่คล้ายกัน : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ความหมายภาษาไทย : ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ