คำว่า ' ภ.ง.ด. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า income tax
คำที่คล้ายกัน : ภาษีเงินได้
ความหมายภาษาไทย : ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ