คำว่า ' ภวังคจิต ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า subconsciousness
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : เจ้าอยู่ในสภาพที่เรียกว่า ภวังค์คจิต จึงไม่รู้สึกตัวเลยว่าทำอะไรอยู่
ความหมายภาษาไทย : จิตที่เป็นภวังค์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ