คำว่า ' ภราดร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า brother
คำที่คล้ายกัน : ภราดา, พี่ชาย, น้องชาย, ภาดา
หน่วยนับ : คน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ