คำว่า ' ภรตวรรษ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า India
คำที่คล้ายกัน : อินเดีย
หน่วยนับ : ประเทศ
ความหมายภาษาไทย : แผ่นดินแห่งท้าวภรต คือ อินเดีย (เป็นคำที่ชาวฮินดูเรียกประเทศของตัวเอง)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ