คำว่า ' ภรต ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dancer
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : actor
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
ความหมายภาษาไทย : ผู้เต้นรำ, ผู้แสดงละคร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ