คำว่า ' ภรณีภู ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า a celestial monster which causes elipses by eating the sun or moon
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : name of monster who is supposed to cause eclipse by taking the sun or the moon in his mouth
คำที่คล้ายกัน : พระราหู
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
ความหมายภาษาไทย : ผู้เกิดจากดาวภรณี คือ พระราหู
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ