คำว่า ' ภรณี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า constellation
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : second constellation containing 3 stars
คำที่คล้ายกัน : ดาวก้อนเส้า
รากศัพท์ : (บาลี - สันสกฤต)
หน่วยนับ : ดวง, กลุ่ม
ความหมายภาษาไทย : ดาวฤกษ์กลุ่มที่ 2 มี 3 ดวง เห็นเป็นรูปแม่ไก่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ