คำว่า ' ภร ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า support
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : feed; bring up; raise
คำที่คล้ายกัน : เลี้ยงดู, ค้ำจุน
รากศัพท์ : (บาลี)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ