คำว่า ' ภมุกา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า eyebrow
คำที่คล้ายกัน : ภมุกะ, ภมุ, คิ้ว, ภรู
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ