คำว่า ' ภมุกะ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า eyebrow
คำที่คล้ายกัน : ภมุ, ภมุกา, คิ้ว, ภรู
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ