คำว่า ' ภมุ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า eyebrow
คำที่คล้ายกัน : ภมุกา, คิ้ว, ภมุกะ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ