คำว่า ' ภมรี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า queen bee
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : female bees
คำที่คล้ายกัน : ผึ้งตัวเมีย, ภุมรี
รากศัพท์ : (บาลี)
หน่วยนับ : ตัว, ฝูง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ