คำว่า ' ภมริน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bee
คำที่คล้ายกัน : แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ภุมระ, ภมร, ภระมร
หน่วยนับ : ตัว, ฝูง
ความหมายภาษาไทย : ผึ้งทั่วไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ