คำว่า ' ภมร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bee
คำที่คล้ายกัน : แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ภุมระ, ภมริน, ภระมร
หน่วยนับ : ตัว, ฝูง
ตัวอย่างประโยค : หมู่ภมรบินว่อนเวียน เคล้าเรณูเกสรของดอกไม้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ