คำว่า ' ภคินี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sister
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : elder sister; younger sister
คำที่คล้ายกัน : พี่หญิง, น้องหญิง, น้องสาว
รากศัพท์ : (บาลี - สันสกฤต)
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : พระองค์ประสูติแต่พระมารดาที่เป็นภคินีต่างพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดิน
ความหมายภาษาไทย : พี่ผู้หญิง, น้องผู้หญิง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ