คำว่า ' ภควันต์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Buddha
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : lord Buddha
คำที่คล้ายกัน : พระพุทธเจ้า, ภควัต, ภควา, ภควาน
รากศัพท์ : (บาลี - สันสกฤต)
ความหมายภาษาไทย : นามพระพุทธเจ้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ