คำว่า ' ไฟฟ้าสถิต ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า static electricity
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : electrostatic
ตัวอย่างประโยค : ในการตั้งคอมพิวเตอร์ควรหลีกเลี่ยงห้องที่ปูด้วยพรม เพราะจะมีไฟฟ้าสถิต
ความหมายภาษาไทย : ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนหรือโปรตอนปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และไม่เคลื่อนที่เป็นกระแส
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ