คำว่า ' ฟาย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dip with hand
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : scoop with hand
ตัวอย่างประโยค : เขาฟายน้ำจากลำธารขึ้นมาลบหน้าเพิ่มความสดชื่น
ความหมายภาษาไทย : เอาอุ้งมือตัก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ