คำว่า ' พ.อ.อ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Flight Sergeant First Class
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : FS1; Chief Master Sergeant
คำที่คล้ายกัน : พันจ่าอากาศเอก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ