คำว่า ' พ.อ.พิเศษ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า senior colonel
คำที่คล้ายกัน : พันเอกพิเศษ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ