คำว่า ' พ.อ.ท. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Flight Sergeant Second Class
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : FS2; Senior Master Sergeant
คำที่คล้ายกัน : พันจ่าอากาศโท
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ