คำว่า ' พ.อ.ต. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Flight Sergeant Third Class
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : FS3; Master Sergeant
คำที่คล้ายกัน : พันจ่าอากาศตรี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ