คำว่า ' ฟอกซัก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า interrogate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : investigate; grill; question
คำที่คล้ายกัน : ซักฟอก
ตัวอย่างประโยค : ฝ่ายค้านสามารถฟอกซักรัฐบาลได้อย่างเต็มเหนี่ยวทั้งในรูปของรายบุคคลหรือทั้งคณะ
ความหมายภาษาไทย : ชำระให้หมดมลทิน, ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ