คำว่า ' ฟอก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า purify
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : clean
ตัวอย่างประโยค : ป่าชายเลนจะป้องกันกระแสลมมิให้ชายฝั่งทะเลพังทลาย และยังช่วยฟอกน้ำเสียบริเวณชายฝั่งทะเลด้วย
ความหมายภาษาไทย : ทำให้สะอาดหมดจด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ