คำว่า ' ฟลูออไรด์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fluoride
รากศัพท์ : (อังกฤษ)
ตัวอย่างประโยค : เจ้าหน้าที่ระดับล่างของจีนกำลังคิดจะขายสารที่มีส่วนประกอบของฟลูออไรด์แก่อิหร่าน
ความหมายภาษาไทย : ชื่อสารประกอบฟลูออรีน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ