คำว่า ' ฟลูออเรสเซนซ์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fluorescence
คำที่คล้ายกัน : หลอดนีออน
รากศัพท์ : (อังกฤษ)
ตัวอย่างประโยค : งานประติมากรรมน้ำพุและได้นำแสงสีเข้ามาประกอบโดยใช้หลอดฟลูออเรสเซนซ์ช่วย
ความหมายภาษาไทย : หลอดไฟเรืองแสงที่ให้ความสว่างหรือโฆษณา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ