คำว่า ' พ.อ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า colonel
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Col.
คำที่คล้ายกัน : พันเอก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ