คำว่า ' ฟรี ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า free
รากศัพท์ : (อังกฤษ)
ตัวอย่างประโยค : คอมพิวเตอร์ชุมชนเปิดสอนคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้พิการเรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย
ความหมายภาษาไทย : ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ