คำว่า ' ฟรี ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า free
รากศัพท์ : (อังกฤษ)
ตัวอย่างประโยค : ฉันว่างานฟรีแบบนี้คงไม่มีใครเต็มใจมาช่วยเท่าไหร่หรอก
ความหมายภาษาไทย : ที่ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ