คำว่า ' ฟรักโทส ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fructose
คำที่คล้ายกัน : เลวูโลส
รากศัพท์ : (อังกฤษ)
ความหมายภาษาไทย : น้ำตาลชนิดหนึ่ง ประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดคีโทเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาว หลอมละลายที่ 102 ํซ. มีปรากฏในผลไม้สุกที่มีรสหวาน น้ำผึ้ง น้ำต้อยของดอกไม้ มีรสหวานมากกว่าน้ำตาลทราย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ