คำว่า ' ฟกช้ำดำเขียว ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bruised
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : black and blue
คำที่คล้ายกัน : ฟกช้ำ, บวมช้ำ, ฟก
ตัวอย่างประโยค : ตามตัวเขามีรอยฟกช้ำดำเขียวที่แสดงว่าถูกทุบตีอย่างหนัก
ความหมายภาษาไทย : บวมช้ำตามร่างกายเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ