คำว่า ' พ.ศ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Buddhist Era
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : B.E.
คำที่คล้ายกัน : พุทธศักราช
ความหมายภาษาไทย : ปีนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ