คำว่า ' พ.ร.บ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า an act of legislation
คำที่คล้ายกัน : พระราชบัญญัติ
ความหมายภาษาไทย : บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ