คำว่า ' พ.ต.อ.พิเศษ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า senior police colonel
คำที่คล้ายกัน : พันตำรวจเอกพิเศษ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ