คำว่า ' พ.ต.ท. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า police lieutenant colonel
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Pol.Lt.Col.
คำที่คล้ายกัน : พันตำรวจโท
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ