คำว่า ' แพรวพราย ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า glittering
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : shining; bright; sparkling; luminous; twinkling; flashing
คำที่คล้ายกัน : พรายแพรว, พราวแพรว
ตัวอย่างประโยค : พระนางประดับองค์ด้วยเครื่องเพชรแพรวพราย
ความหมายภาษาไทย : เลื่อม, แวววาว, พรายๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ