คำว่า ' แพร่พันธุ์ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า breed
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : multiply; propagate
ตัวอย่างประโยค : เพลี้ยสามารถแพร่พันธุ์ได้ทุก 5 ชั่วโมง จึงสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงได้ภายในชั่วฤดูเดียว
ความหมายภาษาไทย : ขยายพันธุ์ออกไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ