คำว่า ' แพร่งพราย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า leak
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : make known; publish abroad (as a rumour, gossip or secret)
คำตรงกันข้าม : ปิด
ตัวอย่างประโยค : พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งให้ปิดปากเงียบ ห้ามแพร่งพรายความลับของบริษัทให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด
ความหมายภาษาไทย : บอกกล่าวกระจายไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ