คำว่า ' แพร่งพราย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า reveal
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : divulge; leak; disclose
คำที่คล้ายกัน : เปิดเผย, บอกกล่าว
คำตรงกันข้าม : ปิด
ตัวอย่างประโยค : เขาไม่เคยแพร่งพรายความในใจให้ใครรับรู้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ