คำว่า ' พ.ต. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า major
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Maj.
คำที่คล้ายกัน : พันตรี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ