คำว่า ' แพร่ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า junction
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : crossroads
คำที่คล้ายกัน : ทางแยก
ตัวอย่างประโยค : บ้านของเขาสังเกตง่ายเพราะอยู่ตรงทางแพร่งพอดี
ความหมายภาษาไทย : ทางแยกทางบก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ