คำว่า ' แพร่ข่าว ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า spread news
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : broadcast
คำที่คล้ายกัน : ปล่อยข่าว, กระจายข่าว
ตัวอย่างประโยค : เขาแพร่ข่าวเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้ง โดยให้ข้อมูลที่สนับสนุนความเห็นของตน ก่อกวนมิให้อีกฝ่ายหนึ่งชี้แจงเหตุผล
ความหมายภาษาไทย : กระจายข่าวออกไปให้รู้กัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ