คำว่า ' แพร่ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Phrae
คำที่คล้ายกัน : จังหวัดแพร่
หน่วยนับ : จังหวัด
ตัวอย่างประโยค : อากาศที่แพร่ก็หนาวเย็นไม่แพ้ที่อื่นๆ เท่าไหร่
ความหมายภาษาไทย : ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ