คำว่า ' พ.ญ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า woman doctor
คำที่คล้ายกัน : แพทย์หญิง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ