คำว่า ' แพนงเชิง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sitting cross legged
คำที่คล้ายกัน : ิ
รากศัพท์ : (เขมร)
ความหมายภาษาไทย : การนั่งขัดสมาธิ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ