คำว่า ' แพนก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า face
คำที่คล้ายกัน : หน้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ