คำว่า ' เพรางาย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dawn
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : morning
คำที่คล้ายกัน : เช้า, ตอนเช้า
ความหมายภาษาไทย : เวลาเช้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ